ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Kalfas A.I. (2006)
«Aircraft Engines», Course Nr. 387, Department of Mechanical Engineering, AUTh., Thessaloniki 2006.

Κάλφας, A.I. (2004)
“Θερμικές Στροβιλομηχανές”, Αριθ. Μαθήματος Νο 315, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2004.
Κάλφας, A.I. (2004)
“Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση Συσκευών – Στροβιλομηχανές”, Αριθ. Μαθήματος Νο 323, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2004.
Κάλφας, A.I. (2001)
“Turbomachinery Design”, Lecture Series 30-203, Department of Mechanical and Process Engineering, Swiss Federal Institute of Technology, ETH-Zurich, Switzerland.
Διδακτορική Διατριβή

“Μηχανική Ρευστών και Μετάδοση Θερμότητας” – “Fluid Mechanics and Heat Transfer”

Εξάμηνο: 4
Έτη: 1997-2000
Ίδρυμα: CU-GC

“Συμπεριφορά Συστημάτων στις Θερμικές Στροβιλομηχανές” - “Systemverhalten in Thermischer Stroemungsmaschinen” No 30-202 (συνδιδασκαλία Kάλφας, A., Kuehnel, J., Roduner, C.)

Εξάμηνο: 1
Έτη: 2000-2001
Ίδρυμα: ETH

“Σχεδιασμός Στροβιλομηχανών” – “Turbomachinery Design” No 30-203

Εξάμηνο: 3
Έτη: 2001-2003
Ίδρυμα: ETH

“Στροβιλομηχανές ΙΙ”

Εξάμηνο: 1
Έτη: 2003-2004
Ίδρυμα: ΑΠΘ

“Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση Συσκευών” Νο 323 (συνδιδασκαλία Κολτσάκης Γ., Κάλφας Α., Κυριάκης Ν., Παπαδόπουλος Α.)

Εξάμηνο: 2
Έτη: 2004-2006
Ίδρυμα: ΑΠΘ

“Υδροδυναμικές Μηχανές”, Νο 372 (συνδιδασκαλία, Γούλας Α., Κάλφας Α., Υάκινθος Κ.)

Εξάμηνο: 2
Έτη: 2004-2006
Ίδρυμα: ΑΠΘ

“Τεχνική Μετρήσεων στη Μηχανική Ρευστών”, Νο 326

Εξάμηνο: 4
Έτη: 2003-2007
Ίδρυμα: ΑΠΘ

“Θερμικές Στροβιλομηχανές”, Νο 315

Εξάμηνο: 4
Έτη: 2004-2007
Ίδρυμα: ΑΠΘ

“Μηχανολογικό Εργαστήριο” Νο 127 (συνδιδασκαλία, Κάλφας Α., Σαμαράς Ζ., Τσιάφης Ι.)

Εξάμηνο: 4
Έτη: 2004-2007
Ίδρυμα: ΑΠΘ

“Μηχανές Μετατροπής Ενέργειας - Εργομηχανές Νο 128 (συνδιδασκαλία, Μπουζάκης Κ, Κάλφας Α, Μήτση Σ, Κυριάκης Ν, Μιχαηλίδης Α, Τσιάφης Ι)

Εξάμηνο: 4
Έτη: 2004-2007
Ίδρυμα: ΑΠΘ

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

1) Probst, Martin
Heat transfer analysis within a cooled high pressure turbine blade - an experimental approach (ETH)
2) Hirz, Barbara
Heat transfer analysis within a cooled high pressure turbine blade - a theoretical approach (ETH)
3)Marti, Michael
Experimental investigation of unsteady flow in an axial fan using fast response aerodynamic probes (ETH)
4) Lienert, Alex
Automated progressive traversing of fast response probes in unsteady turbomachinery flow (ETH)
5) Oschwald, Martin
Experimental investigation of unsteady flow fields using a progressive traversing algorithm (ETH)
6) Lenherr, Christian
Experimental investigation of smart probe concept for unsteady flows in axial turbines (ETH)
7) Rusch, Daniel
Evaluation of the steady and unsteady vorticity field from experimental data (ETH)
8) Hollestein, Mark
Advance post-processing of unsteady data in a two stage axial turbine (ETH)
9) Καραγεωργάκης, Νικόλαος
Υβριδικά συστήματα παραγωγής ενέργειας (ΑΠΘ)
10) Πάσχος, Ιωάννης
Διερεύνηση ροϊκού και θερμοκρασιακού πεδίου διαρροής σε δακτύλιο ακροπτερυγίου αεριοστροβίλου (ΑΠΘ)
11) Μπαρμπαλιάς, Κωνσταντίνος
Τεχνικές οπτικοποίησης της ροής με εφαρμογή στις στροβιλομηχανές (ΑΠΘ)
12) Επαμεινώνδα Πάνος
Πειραματική διερεύνηση της λειτουργίας αξονικού υδροστροβίλου (ΑΠΘ)
13) Ψάρρα, Αικατερίνη
Μοντελοποίηση πειραματικών αποτελεσμάτων υβριδικού συστήματος μικρής κλίμακας (ΑΠΘ)
14) Καλλιβρετάκη, Μαρία
Εφαρμογή υβριδικών συστημάτων κυψελών καυσίμου σε πραγματική κλίμακα (ΑΠΘ)
15) Αραβίδης, Αριστείδης
Μελέτη ροών με στερεά σωματίδια σε συσκευές αποκονίωσης καπναερίων περιστροφικού κλιβάνου (ΑΠΘ)
16-17) Αϊβαλιώτης, Θεόδωρος
Κοντούτσικος, Ζαχαρίας Πειραματική και θεωρητική μελέτη του ροϊκού πεδίου γύρω από μετρητικά στυλίδια πίεσης (ΑΠΘ)
18) Κουσουλίδου, Μαρίνα
Θερμική ανάλυση πτερυγίου στροβίλου υψηλής πίεσης με τη χρήση θερμοχρωμικών υγρών κρυστάλλων (ΑΠΘ)
19) Τσαλίκης, Γεώργιος
Σχεδιομελέτη διάταξης βαθμονόμησης μετρητικών στυλιδίων για ατμοστροβίλους (ΑΠΘ)
20) Μητάκος, Δημήτριος-Άγγελος
Πειραματική μελέτη αποτελεσματικότητας ψυκτικών καναλιών σε πτερύγια αεριοστροβίλων (ΑΠΘ)
21) Κεσκίνης, Ιωάννης
Κατασκευή πειραματικής διάταξης και μελέτη λειτουργίας φυγοκεντρικού στροβιλοσυμπιεστή (ΑΠΘ)
22) Κυπριανίδης, Κωνσταντίνος
Δυναμική προσομοίωση αεροπορικών κινητήρων με χρήση MS VBA (ΑΠΘ)
23) Μεταξάς, Νικόλαος
Σχεδιαστική μελέτη πειραματικής διάταξης με συστοιχία πτερυγίων στροβίλου υψηλής πίεσης (ΑΠΘ)